Du hoc tay ban nha Tất nhiên Tây Ban Nha chuyên sâu này được hình thành cho người lớn ở mọi lứa tuổi, những người muốn nâng cao kỹ năng tiếng nói tiếng Tây Ban Nha của họ mau chóng. Các khóa học chuyên sâu chạy bốn giờ học mỗi ngày từ thứ hai đến thứ sáu vào buổi sáng hoặc buổi chiều. 

du học

xem thêm

1 du học anh

2 du học canada
Dựa trên một phương pháp tiếp cận, nhập vai truyền thông dựa trên ngôn ngữ mua lại học sinh tìm hiểu các bước ngữ pháp tiếng Tây Ban Nha bước theo Khung Châu Âu gặp của Reference ( CEFR ) kèm theo văn bản, nghe và các bài tập đàm thoại như, thí dụ, đọc bài báo, thực hiện điện thoại cuộc nói chuyện và xem phim tiếng Tây Ban Nha sau đó phân tách và tranh luận. 
Những người muốn thực hành tiếng Tây Ban Nha của mình hơn nữa và cải thiện kỹ năng nói của họ có thể phối hợp các khóa học chuyên sâu với 5 bài học của các lớp đàm thoại mỗi tuần (1 giờ / ngày). 

Semi-Intensive Tây Ban Nha học :: 10-15 bài / tuần

Các khóa học bán thâm canh là dành cho sinh viên của tất cả các cấp, những người muốn phối hợp các công việc bán thời gian của họ hoặc các nghiên cứu với các lớp học tiếng Tây Ban Nha. Khóa học kéo dài trong hai bài học một ngày từ thứ hai đến thứ sáu vào buổi sáng hoặc buổi chiều. Nhấn mạnh được đặt vào việc mua lại ngữ pháp mà là phối hợp với đào tạo từ vị trong khung chung Châu Âu tham chiếu ( CEFR ).Những người muốn thực hành tiếng Tây Ban Nha của mình hơn nữa và muốn tập hợp vào kỹ năng nói của họ có tùy chọn để thêm 5 bài học của các lớp đàm thoại mỗi tuần (1 giờ / ngày). 

5 Lớp thoại :: 5 bài / tuần

học trò của tuốt luốt các cấp, trừ cho người mới bắt đầu tuyệt đối có tùy chọn để thêm các lớp đàm thoại đến lộ trình khóa học của họ. Đối thoại hoặc có thể phối hợp với các môn học thâm canh và bán thâm canh hay được ngày của riêng mình. Các lớp học tụ tập cụ thể về hoạt động và phát âm bằng miệng của học sinh và được tổ chức trong các nhóm nghiên cứu nhỏ 2-5 sinh viên để cho phép mỗi người tham dự một số tiền tối đa của "thời gian nói chuyện." Các khóa học diễn ra từ thứ Hai đến thứ Sáu 13:30-14:30. 

Khóa du học tây ban nha và du học anh như thế nào

Các khóa học buổi tối là tuyển lựa hoàn hảo cho những người làm việc trong ngày và muốn cải thiện tiếng Tây Ban Nha của họ liên tiếp mà không cần phải bỏ ngày nghỉ cuối tuần của họ. 
Khóa học diễn ra hai lần một tuần hoặc vào thứ hai + tối thứ tư hoặc thứ Ba + tối thứ Năm từ 19: 00h đến 21: 00h và có thể được đặt trong các khoảng thời gian bốn tuần. 
Dựa trên một phương pháp tiếp cận, nhập vai truyền thông dựa trên việc mua lại ngôn ngữ học sinh tìm hiểu các bước ngữ pháp tiếng Tây Ban Nha bước theo Khung Châu Âu gặp của Reference ( CEFR ) kèm theo văn bản, nghe và các bài tập đàm thoại. 

DELE Chuẩn bị những gì khi du học

Các DELE là Giấy chứng nhận chính thức của Tây Ban Nha như một ngoại ngữ (tương đương với IELTS và TOEFL cho tiếng Anh) do Instituto Cervantes cho Bộ Giáo dục của Tây Ban Nha. Nó thường được yêu cầu của các trường đại học và nhà tuyển dụng để chứng thực thẩm quyền của nước ngoài và lệnh của ngôn ngữ Tây Ban Nha. Xin vui lòng tìm thêm thông tin về các dấu bỏ tại trang web của Instituto Cervantes chính nó. 
Các khóa học dự bị là hướng vào quơ những ai muốn chuẩn bị để có những dấu bỏ tại bất kỳ mức sau đây: starter, tiểu học, mới bắt đầu, trung cấp hoặc trình độ. 

1) Người đề xướng mức :: Diploma de Español Nivel A1 
cọ này là minh chứng cho khả năng ngôn ngữ đủ cho một khuôn khổ rất căn bản của các biểu thức thông thường đơn giản nhất được sử dụng trong thế giới Tây Ban Nha nói và để đáp ứng nhu cầu inmediate của một loại bê tông. 

2) Waystage / Tiểu mức :: Diploma de Español Nivel A2 
phẳng phiu này là minh chứng cho khả năng tiếng nói đủ để hiểu một phạm vi cơ bản của sự liên tưởng thường đơn giản và trực tiếp của biểu thức được dùng trong thế giới Tây Ban Nha nói (cá nhân chủ nghĩa và gia đình thông tin căn bản, mua sắm, địa lý địa phương, việc làm). 


3) chừng độ Beginner :: Diploma de Español Nivel B1 
cạ này là minh chứng cho khả năng tiếng nói đủ để hiểu và đáp ứng một cách hợp trong hồ hết các tình huống hằng ngày thường nhật và để đãi đằng mong muốn và nhu cầu một cách cơ bản. 

4) Trình độ Trung cấp :: Diploma de Español Nivel B2 
cọ này công nhận đủ khả năng ngôn ngữ để có được bằng làng nhàng các tình huống hằng ngày trong những cảnh ngộ giao tế thường ngày, mà không cần phải dùng chuyên môn của ngôn ngữ. 


5) mức Superior / Proficiency :: Diploma de Español Nivel C2 
cạ này kiểm định các năng lực tiếng nói cấp thiết để tích hợp trong các cảnh huống đòi hỏi việc sử dụng tiên tiến của ngôn ngữ và kiến ​​thức về văn hóa phong tục nhúng bên trong nó. 

kỳ thi DELE cho quờ quạng các cấp diễn ra ba lần trong một năm: 

25 và 26 tháng 5 năm 2012 
xác nhận từ 27 Tháng hai - 20 tháng tư (trường hợp ngoại lệ: Italy & Hy Lạp) 

24 tháng 8 năm 2012 
xác nhận từ 2 Tháng bảy - 27 tháng bảy 

9 và 10 tháng mười một năm 2012 
xác nhận từ 03 tháng 9 đến ngày 5 tháng 10 

Các khóa học chuẩn bị DELE bắt đầu thường là năm tuần trước mỗi ngày thi. Vui lòng gửi email cho chúng tôi 
info_ole@olelanguages.com để biết thêm thông tin. 

Thủ thuậ học tiếng tây ban nha để du học nhanh nhất Công ty du học anh

Du hoc tay ban nha Tất nhiên Tây Ban Nha chuyên sâu này được hình thành cho người lớn ở mọi lứa tuổi, những người muốn nâng cao kỹ năng tiếng nói tiếng Tây Ban Nha của họ mau chóng. Các khóa học chuyên sâu chạy bốn giờ học mỗi ngày từ thứ hai đến thứ sáu vào buổi sáng hoặc buổi chiều. 

du học

xem thêm

1 du học anh

2 du học canada
Dựa trên một phương pháp tiếp cận, nhập vai truyền thông dựa trên ngôn ngữ mua lại học sinh tìm hiểu các bước ngữ pháp tiếng Tây Ban Nha bước theo Khung Châu Âu gặp của Reference ( CEFR ) kèm theo văn bản, nghe và các bài tập đàm thoại như, thí dụ, đọc bài báo, thực hiện điện thoại cuộc nói chuyện và xem phim tiếng Tây Ban Nha sau đó phân tách và tranh luận. 
Những người muốn thực hành tiếng Tây Ban Nha của mình hơn nữa và cải thiện kỹ năng nói của họ có thể phối hợp các khóa học chuyên sâu với 5 bài học của các lớp đàm thoại mỗi tuần (1 giờ / ngày). 

Semi-Intensive Tây Ban Nha học :: 10-15 bài / tuần

Các khóa học bán thâm canh là dành cho sinh viên của tất cả các cấp, những người muốn phối hợp các công việc bán thời gian của họ hoặc các nghiên cứu với các lớp học tiếng Tây Ban Nha. Khóa học kéo dài trong hai bài học một ngày từ thứ hai đến thứ sáu vào buổi sáng hoặc buổi chiều. Nhấn mạnh được đặt vào việc mua lại ngữ pháp mà là phối hợp với đào tạo từ vị trong khung chung Châu Âu tham chiếu ( CEFR ).Những người muốn thực hành tiếng Tây Ban Nha của mình hơn nữa và muốn tập hợp vào kỹ năng nói của họ có tùy chọn để thêm 5 bài học của các lớp đàm thoại mỗi tuần (1 giờ / ngày). 

5 Lớp thoại :: 5 bài / tuần

học trò của tuốt luốt các cấp, trừ cho người mới bắt đầu tuyệt đối có tùy chọn để thêm các lớp đàm thoại đến lộ trình khóa học của họ. Đối thoại hoặc có thể phối hợp với các môn học thâm canh và bán thâm canh hay được ngày của riêng mình. Các lớp học tụ tập cụ thể về hoạt động và phát âm bằng miệng của học sinh và được tổ chức trong các nhóm nghiên cứu nhỏ 2-5 sinh viên để cho phép mỗi người tham dự một số tiền tối đa của "thời gian nói chuyện." Các khóa học diễn ra từ thứ Hai đến thứ Sáu 13:30-14:30. 

Khóa du học tây ban nha và du học anh như thế nào

Các khóa học buổi tối là tuyển lựa hoàn hảo cho những người làm việc trong ngày và muốn cải thiện tiếng Tây Ban Nha của họ liên tiếp mà không cần phải bỏ ngày nghỉ cuối tuần của họ. 
Khóa học diễn ra hai lần một tuần hoặc vào thứ hai + tối thứ tư hoặc thứ Ba + tối thứ Năm từ 19: 00h đến 21: 00h và có thể được đặt trong các khoảng thời gian bốn tuần. 
Dựa trên một phương pháp tiếp cận, nhập vai truyền thông dựa trên việc mua lại ngôn ngữ học sinh tìm hiểu các bước ngữ pháp tiếng Tây Ban Nha bước theo Khung Châu Âu gặp của Reference ( CEFR ) kèm theo văn bản, nghe và các bài tập đàm thoại. 

DELE Chuẩn bị những gì khi du học

Các DELE là Giấy chứng nhận chính thức của Tây Ban Nha như một ngoại ngữ (tương đương với IELTS và TOEFL cho tiếng Anh) do Instituto Cervantes cho Bộ Giáo dục của Tây Ban Nha. Nó thường được yêu cầu của các trường đại học và nhà tuyển dụng để chứng thực thẩm quyền của nước ngoài và lệnh của ngôn ngữ Tây Ban Nha. Xin vui lòng tìm thêm thông tin về các dấu bỏ tại trang web của Instituto Cervantes chính nó. 
Các khóa học dự bị là hướng vào quơ những ai muốn chuẩn bị để có những dấu bỏ tại bất kỳ mức sau đây: starter, tiểu học, mới bắt đầu, trung cấp hoặc trình độ. 

1) Người đề xướng mức :: Diploma de Español Nivel A1 
cọ này là minh chứng cho khả năng ngôn ngữ đủ cho một khuôn khổ rất căn bản của các biểu thức thông thường đơn giản nhất được sử dụng trong thế giới Tây Ban Nha nói và để đáp ứng nhu cầu inmediate của một loại bê tông. 

2) Waystage / Tiểu mức :: Diploma de Español Nivel A2 
phẳng phiu này là minh chứng cho khả năng tiếng nói đủ để hiểu một phạm vi cơ bản của sự liên tưởng thường đơn giản và trực tiếp của biểu thức được dùng trong thế giới Tây Ban Nha nói (cá nhân chủ nghĩa và gia đình thông tin căn bản, mua sắm, địa lý địa phương, việc làm). 


3) chừng độ Beginner :: Diploma de Español Nivel B1 
cạ này là minh chứng cho khả năng tiếng nói đủ để hiểu và đáp ứng một cách hợp trong hồ hết các tình huống hằng ngày thường nhật và để đãi đằng mong muốn và nhu cầu một cách cơ bản. 

4) Trình độ Trung cấp :: Diploma de Español Nivel B2 
cọ này công nhận đủ khả năng ngôn ngữ để có được bằng làng nhàng các tình huống hằng ngày trong những cảnh ngộ giao tế thường ngày, mà không cần phải dùng chuyên môn của ngôn ngữ. 


5) mức Superior / Proficiency :: Diploma de Español Nivel C2 
cạ này kiểm định các năng lực tiếng nói cấp thiết để tích hợp trong các cảnh huống đòi hỏi việc sử dụng tiên tiến của ngôn ngữ và kiến ​​thức về văn hóa phong tục nhúng bên trong nó. 

kỳ thi DELE cho quờ quạng các cấp diễn ra ba lần trong một năm: 

25 và 26 tháng 5 năm 2012 
xác nhận từ 27 Tháng hai - 20 tháng tư (trường hợp ngoại lệ: Italy & Hy Lạp) 

24 tháng 8 năm 2012 
xác nhận từ 2 Tháng bảy - 27 tháng bảy 

9 và 10 tháng mười một năm 2012 
xác nhận từ 03 tháng 9 đến ngày 5 tháng 10 

Các khóa học chuẩn bị DELE bắt đầu thường là năm tuần trước mỗi ngày thi. Vui lòng gửi email cho chúng tôi 
info_ole@olelanguages.com để biết thêm thông tin. 

Đọc thêm..

Bạn muốn du học mỹ   học ở một ngôi trường hiện đại, giáo dục kiến thức và kĩ năng luôn nắm bắt theo những đổi thay thực tế nhanh nhất. Đừng đo đắn gì nữa, Đại học Southern New Hampshire sẽ giúp bạn thực hiện điều đó!

thông tin trường Southern New Hampshire University

 1. thông tin về trường Đại học Southern New Hampshire

Đại học Southern New Hampshire là một trường đại học dân lập phi lợi nhuận được thành lập năm 1932 tại Manchester, tiểu bang New Hampshire, Hoa Kì.  Trường  có hơn 3.000 sinh viên học tại khuôn viên trường và hơn 60.000 sinh viên học trực tuyến. Chính điều này đã giúp chúng tôi trở thành một trong những trường đại học phát triển nhanh nhất nước Mỹ.

 

Trường luôn đổi mới phương pháp giáo dục đại học cho phù hợp với nhu cầu thực tế và cho nên trường luôn nhận được sự quan tâm để ý của cả nước trong công việc cống hiến hết mình cho sinh viên, giúp họ trở thành những nguồn lao động bản lĩnh, năng động, sáng tạo trong bất kì môi trường làm viêc nào. ngoại giả bạn có thể xem thêm những trường đại học lớn khi du học anh và một số trường khi du học canada 2016 mới nhất

 

Trường luôn kiêu hãnh khi cung cấp những chương trình giáo dục tiến bộ với học phí phải chăng, giúp sinh viên có thể dễ dàng theo đuổi mong ước dù là đang học ngay tại khuôn viên trường 300 mẫu Anh tại Manchester, hay học trực tuyến, học ở những trung tâm khác của trường tại Manchester, Nashua, Portsmouth và Salem (ở bang New Hampshire) hay ở Brunswick (ở bang Maine)

Đại học Southern New Hampshire đề cao nhiệm vụ giáo dục sinh viên theo hướng giúp họ trở thành những người giỏi về cả mặt kiến thức và văn hóa để có thể thành công trong nghề và cống hiến hết mình cho cộng đồng

 

 1. Những lí do trổi khiến bạn không thể từ bỏ ý định du học ở trường New Hampshire

 

Đầu tiên là về chất lượng giảng dạy

-Trường giành được giải thưởng Kinh doanh tốt nhất-Học trực tuyến tốt nhất và luôn đứng ở vị trí trước nhất trong bảng xếp hạng Military Friendly® School của G.I Jobs®.

 

-Trường được Hiệp hội các trường phổ biến và đại học vùng New England công nhân chuẩn y Hội đồng các tổ chức giáo dục đại học. toàn bộ các chương trình học của trường cũng đều được kiểm định trước khi đưa vào giảng dạy. Cụ thể là: Chương trình Kinh doanh đại học và sau đại học của trường được Hội đồng kiểm định về chương trình kinh dinh (ACBSP) phê duyệt

 

-Ủy ban kiểm định các chương trình học trong ngành Quản lí nhà hàng-khách sạn cũng đã duyệt chương trình cử nhân về ngành quản nhà hàng-khách sạn của trường.

Chương trình Cử nhân và Thạc sĩ trong ngành Giáo dục điều dưỡng cũng được thôngqua kiểm định của Ủy ban giáo dục điều dưỡng (CCNE)

 

-Fast Company xếp Đai học Southern New Hampshire đứng thứ 12 trong tổng số 50 công ty sáng tạo trên toàn thế giới với nội dung và phương pháp giáo dục không ngừng thay đổi thích nghi với nhu cầu thực tại.

khung cảnh trường Southern New Hampshire University

 

Về môi trường Đại học

Cộng đồng sinh viên rất năng động với đa dạng các loại hình câu lạc bộ (hơn 60 câu lạc bộ học thuật và thể thao)

-Sinh viên có thể ở kí túc xá ngay trong khuôn viên trường, bừa bãi thuận lợi cho việc học và đi lại cũng như tham dự các hoạt động thể thao…

-Trường nằm ở vị trí khôn xiết tiện lợi. Từ đây, bạn có thể đến sân bay Manchester chỉ trong vòng 15 phút, va khoảng 1 tiếng đến Boston. Bang New Hampshire cũng gần các bãi biển đẹp, thích hợp đi du lịch vào các kì nghỉ.

-Đặc biệt, với vị trí chiến lược là đô thị sôi động Manchester và rất gần với thị thành thủ đô Boston, sinh viên có rất nhiều cơ hội việc làm sau khi ra trường trong các ngành như: kinh tế, Quản lí nhà hàng-khách sạn…

 1. Các ngành học

Học tại trường (Cử nhân, Thạc sĩ, tấn sĩ)

Học trực tuyến (Cử nhân, Thạc sĩ)

-Kế toán

-Thiết kế và nghệ thuật

-kinh dinh

-Tư pháp hình sự

-Giáo dục

-Tài chính

-Nghệ thuật ẩm thực

-Quản lí nhà hàng khách sạn

-Công nghệ thông tin

-Giáo dục đại cương

-Tâm lí học

-Khoa học tự nhiên

-Khoa học xã hội

-Kế toán

-Thiết kế và nghệ thuật

-Kinh doanh

-Tư pháp hình sự

-Giáo dục

-Tài chính

-chăm nom sức khỏe

-Công nghệ thông tin

-Giáo dục đại cương

-MBA

-Điều dưỡng

-Tâm lí học

-Khoa học tự nhiên

-Khoa học tầng lớp


 
 1. Học phí

-Cử nhân: 44.000$

-Thạc sĩ: 36.000$

-Chương trình ESL: 13.000$

-Du học (1 học kì): 22.000$

 1. đề nghị đầu vào

*Cử nhân:

-TN THPT

-Điểm GPA 2.5/4.0

-TOFLE 71/ IELTS 6

*Thạc sĩ

-TN Đại học GPA 2.75/4.0

-TOFLE 79/IELTS 6.5

-Không cần GMAT

 1. thời kì nhập học

-Cử nhân: tháng 1

-Thạc sĩ: tháng 3,5,8,9,12

-Chương trình ESL: tháng 1,3,5,7,10

 1. Học bổng

Đối với sinh viên quốc tế:

Trường khuyến khích các sinh viên quốc tế với 2 loại học bổng dành cho hệ Cử nhân là 5.000$ và hệ Cao học là 3.000$

ngoại giả, trường cũng cung cấp đa dạng các loại học bổng đế sinh viên có thể săn đón

-Học bổng Pell Grant (5775$/năm) cho sinh viên đặc biệt khó khăn, được chỉ định bởi Bộ giáo dục Hoa Kì về việc tương trợ sinh viên học tập

-Chương trình tài trợ của liên bang FSEOG (100-1.000$/năm) dành cho những sinh vei6n khó khan, điển hình là các sinh viên nằm trong chương trình tài trợ Pell Grant

-Học bổng dực trên nhu cầu cần yếu của sinh viên 500-12.000$/năm

-Các học bổng khác như: Học bổng của Chủ tịch, học bổng chuyển tiếp Phi Theta Kappa, học bổng DECA, SkillsUSA,…

-Đặc biệt năm 2016 này, trường tăng mức học bổng lên đến 18.000$ cho những sinh viên có số điểm GPA cao ở hệ Đại học.

Bạn có thể liên quan với chúng tôi tại địa chỉ bên dưới để được tham mưu miễn phí

 

Chỉ tiêu tuyển sinh du học tại đại học Southern New Hampshire lớn nhất thế giới

Bạn muốn du học mỹ   học ở một ngôi trường hiện đại, giáo dục kiến thức và kĩ năng luôn nắm bắt theo những đổi thay thực tế nhanh nhất. Đừng đo đắn gì nữa, Đại học Southern New Hampshire sẽ giúp bạn thực hiện điều đó!

thông tin trường Southern New Hampshire University

 1. thông tin về trường Đại học Southern New Hampshire

Đại học Southern New Hampshire là một trường đại học dân lập phi lợi nhuận được thành lập năm 1932 tại Manchester, tiểu bang New Hampshire, Hoa Kì.  Trường  có hơn 3.000 sinh viên học tại khuôn viên trường và hơn 60.000 sinh viên học trực tuyến. Chính điều này đã giúp chúng tôi trở thành một trong những trường đại học phát triển nhanh nhất nước Mỹ.

 

Trường luôn đổi mới phương pháp giáo dục đại học cho phù hợp với nhu cầu thực tế và cho nên trường luôn nhận được sự quan tâm để ý của cả nước trong công việc cống hiến hết mình cho sinh viên, giúp họ trở thành những nguồn lao động bản lĩnh, năng động, sáng tạo trong bất kì môi trường làm viêc nào. ngoại giả bạn có thể xem thêm những trường đại học lớn khi du học anh và một số trường khi du học canada 2016 mới nhất

 

Trường luôn kiêu hãnh khi cung cấp những chương trình giáo dục tiến bộ với học phí phải chăng, giúp sinh viên có thể dễ dàng theo đuổi mong ước dù là đang học ngay tại khuôn viên trường 300 mẫu Anh tại Manchester, hay học trực tuyến, học ở những trung tâm khác của trường tại Manchester, Nashua, Portsmouth và Salem (ở bang New Hampshire) hay ở Brunswick (ở bang Maine)

Đại học Southern New Hampshire đề cao nhiệm vụ giáo dục sinh viên theo hướng giúp họ trở thành những người giỏi về cả mặt kiến thức và văn hóa để có thể thành công trong nghề và cống hiến hết mình cho cộng đồng

 

 1. Những lí do trổi khiến bạn không thể từ bỏ ý định du học ở trường New Hampshire

 

Đầu tiên là về chất lượng giảng dạy

-Trường giành được giải thưởng Kinh doanh tốt nhất-Học trực tuyến tốt nhất và luôn đứng ở vị trí trước nhất trong bảng xếp hạng Military Friendly® School của G.I Jobs®.

 

-Trường được Hiệp hội các trường phổ biến và đại học vùng New England công nhân chuẩn y Hội đồng các tổ chức giáo dục đại học. toàn bộ các chương trình học của trường cũng đều được kiểm định trước khi đưa vào giảng dạy. Cụ thể là: Chương trình Kinh doanh đại học và sau đại học của trường được Hội đồng kiểm định về chương trình kinh dinh (ACBSP) phê duyệt

 

-Ủy ban kiểm định các chương trình học trong ngành Quản lí nhà hàng-khách sạn cũng đã duyệt chương trình cử nhân về ngành quản nhà hàng-khách sạn của trường.

Chương trình Cử nhân và Thạc sĩ trong ngành Giáo dục điều dưỡng cũng được thôngqua kiểm định của Ủy ban giáo dục điều dưỡng (CCNE)

 

-Fast Company xếp Đai học Southern New Hampshire đứng thứ 12 trong tổng số 50 công ty sáng tạo trên toàn thế giới với nội dung và phương pháp giáo dục không ngừng thay đổi thích nghi với nhu cầu thực tại.

khung cảnh trường Southern New Hampshire University

 

Về môi trường Đại học

Cộng đồng sinh viên rất năng động với đa dạng các loại hình câu lạc bộ (hơn 60 câu lạc bộ học thuật và thể thao)

-Sinh viên có thể ở kí túc xá ngay trong khuôn viên trường, bừa bãi thuận lợi cho việc học và đi lại cũng như tham dự các hoạt động thể thao…

-Trường nằm ở vị trí khôn xiết tiện lợi. Từ đây, bạn có thể đến sân bay Manchester chỉ trong vòng 15 phút, va khoảng 1 tiếng đến Boston. Bang New Hampshire cũng gần các bãi biển đẹp, thích hợp đi du lịch vào các kì nghỉ.

-Đặc biệt, với vị trí chiến lược là đô thị sôi động Manchester và rất gần với thị thành thủ đô Boston, sinh viên có rất nhiều cơ hội việc làm sau khi ra trường trong các ngành như: kinh tế, Quản lí nhà hàng-khách sạn…

 1. Các ngành học

Học tại trường (Cử nhân, Thạc sĩ, tấn sĩ)

Học trực tuyến (Cử nhân, Thạc sĩ)

-Kế toán

-Thiết kế và nghệ thuật

-kinh dinh

-Tư pháp hình sự

-Giáo dục

-Tài chính

-Nghệ thuật ẩm thực

-Quản lí nhà hàng khách sạn

-Công nghệ thông tin

-Giáo dục đại cương

-Tâm lí học

-Khoa học tự nhiên

-Khoa học xã hội

-Kế toán

-Thiết kế và nghệ thuật

-Kinh doanh

-Tư pháp hình sự

-Giáo dục

-Tài chính

-chăm nom sức khỏe

-Công nghệ thông tin

-Giáo dục đại cương

-MBA

-Điều dưỡng

-Tâm lí học

-Khoa học tự nhiên

-Khoa học tầng lớp


 
 1. Học phí

-Cử nhân: 44.000$

-Thạc sĩ: 36.000$

-Chương trình ESL: 13.000$

-Du học (1 học kì): 22.000$

 1. đề nghị đầu vào

*Cử nhân:

-TN THPT

-Điểm GPA 2.5/4.0

-TOFLE 71/ IELTS 6

*Thạc sĩ

-TN Đại học GPA 2.75/4.0

-TOFLE 79/IELTS 6.5

-Không cần GMAT

 1. thời kì nhập học

-Cử nhân: tháng 1

-Thạc sĩ: tháng 3,5,8,9,12

-Chương trình ESL: tháng 1,3,5,7,10

 1. Học bổng

Đối với sinh viên quốc tế:

Trường khuyến khích các sinh viên quốc tế với 2 loại học bổng dành cho hệ Cử nhân là 5.000$ và hệ Cao học là 3.000$

ngoại giả, trường cũng cung cấp đa dạng các loại học bổng đế sinh viên có thể săn đón

-Học bổng Pell Grant (5775$/năm) cho sinh viên đặc biệt khó khăn, được chỉ định bởi Bộ giáo dục Hoa Kì về việc tương trợ sinh viên học tập

-Chương trình tài trợ của liên bang FSEOG (100-1.000$/năm) dành cho những sinh vei6n khó khan, điển hình là các sinh viên nằm trong chương trình tài trợ Pell Grant

-Học bổng dực trên nhu cầu cần yếu của sinh viên 500-12.000$/năm

-Các học bổng khác như: Học bổng của Chủ tịch, học bổng chuyển tiếp Phi Theta Kappa, học bổng DECA, SkillsUSA,…

-Đặc biệt năm 2016 này, trường tăng mức học bổng lên đến 18.000$ cho những sinh viên có số điểm GPA cao ở hệ Đại học.

Bạn có thể liên quan với chúng tôi tại địa chỉ bên dưới để được tham mưu miễn phí

 

Đọc thêm..